پخش پیکان از سال ۱۳۸۴ با هدف آسان‌سازی و توسعۀ روند پخش کتاب آغاز به کار کرد.
در سال ۱۳۸۹ با اضافه شدن شرکت نشر البرز به این مجموعه به پخش پیکان-البرز تغییر نام داد.

امروز پخش پیکان-البرز با همکاری ناشران مطرح و بزرگ کشور مشغول انجام وظیفۀ خود است و در نظر دارد بیش از پیش رضایت شما را بدست آورد.